P U B L I K A C J E

 Budynek przy Broniwoja 5 w Poland Sotheby`s Luxury Realty Map

Szkoła w Chotomowie prezentowana w książce Architecture & Passive Design

 ARCHITEKTURA 11/2015 o nasze Szkole w Chotomowie

 ARCHITEKTURA 02/2015 publikuje Ratusz- Zduńskowolskie Centrum Integracji w Zduńskiej Woli

 ARCHITEKTURA 01/2017 opisuje Dom Pogrzebowy Służew w Warszawie